dinsdag 5 maart 2013

Kasparus' dark beer soap "dragons blood"

Oils: olive, coconut, palm, castor, wheat germ, hemp
Liquid: Kasparus dark beer
Additives: cacao powder
Scent: FO dragons blood


Geen opmerkingen:

Een reactie posten